Pincefalvak

A szövetség

MPVSZ

2012-ben megalakult a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége. Az elmúlt két évben az alapítókkal együtt Bölcske, Császártöltés, Cserépfalu, Györköny, Hajós, Monor, Nemesnádudvar, Noszvaj, Ócsa és Páty pincefalvainak civil szervezetei alkotják a szövetséget.

 

A szövetség céljai:

• Az építészeti és kulturális örökségek megőrzése, védelme és bemutatása.
• A helyi értékek megerõsítése, megtartása.
• Pincefalvak együttmûködésének kialakítása.
• Helyi termékek feldolgozása és helyben történő
értékesítése.
• Munkahelyteremtés, a vidék fejlesztése.

Kalandozások

Játékleírás – Játékszabályok

Magyarország számos elfeledett gyöngyszeme közé sorolhatók a pincefalvak, pincesorok, pincehegyek, szőlőhegyek. Általában nem a nagy borászatok árnyékában, hanem kis falvak mellett eldugva, ismeretlenül, gyönyörű környezetben bújnak meg népi építészetünk széles repertoárját bemutatva. Szeretnénk mindezt ismerté tenni egy program keretében, amely nem más, mint a „Kalandozások a magyarországi pincefalvakban”.

A programon keresztül felhívjuk a figyelmet "kihalásuk" veszélyeire, és egymás megismerésével, tapasztalatok cseréjével elérjük védelmük megerősítését, melynek során célunk:

• A pincefalvakban a gazdasági adottságok, történelmi hagyományok alapján kialakult népi építészeti és kulturális örökségek megőrzése, értékvédelme és bemutatása.

• Az adottságok legjobb módon történő felhasználásával a helyi értékek megerősítése, megtartása a pincefalvak közösségének és a helyi lakosságnak az érdekében.

• A pincefalvak hálózati együttműködésének kialakítása. Összefogásuk, kapcsolatteremtésük feltételeinek megteremtése.

• A helyi termékek feldolgozása és helyben történő értékesítésének erősítése. A települések gazdasági erejének megerősítése, munkahelyteremtés, a vidék fejlesztése.

• A pincefalvak ismertségének elősegítése.

 

A Kalandozások magyarországi pincefalvakban fantázianevű program egy játék keretein belül mutatja be és népszerűsíti a pincefalvakat és azok borászait, vendéglátóit.

A Kalandozások programsorozat a különálló pincelátogatásokat, borkóstolásokat fogja össze egyetlen interaktív kalandjátékká. Szereplői a „Fogadók” és a „Kalandorok”.

 

A Fogadók egyedi, saját magukat promotáló reklámkártyákkal rendelkeznek, melynek a játék menetének követésében fontos szerepe van.

A Kalandorok célja ezek összegyűjtése egy kapcsos gyűjtőmappába, valamint ezen a weboldalon a rajta található egyedi kód segítségével regisztráció után rögzíthetik „kalandjukat”. Elegendő számú kártya birtoklását különböző „rendfokozatok” adományozásával honoráljuk.

A játék célja, hogy valaki kiérdemelhesse a Pincefalvak Uralkodója címet.

 

A kalandorok rangsorolása

Pajtás

A 18. századi haderőben a legkisebb bajtársi közösség a táborozáshoz és a főzéshez szükséges felszereléssel közösen rendelkező háromfős, általában egy öreg katonából és két újoncból álló pajtásság volt. Eléréséhez 1 Pincefaluban 1 Fogadót kell meglátogatni.

 

Káplár

A pajtásság vezetője. Eléréséhez 1 Pincefaluban 2 Fogadót kell meglátogatni.

 

Strázsamester

Az ezred belrendjéért felelős strázsamester altiszti rendfokozata beosztáshoz is kapcsolódott. Gyakran került sor egy félszázad harcfeladattal történő megbízására. A félszázadból kialakult szervezési egységként a szakasz, és ennek élére került a strázsamester, a későbbi őrmester. Később a kialakult törzskar mellett kisegítő tevékenységet végző őrmesterek megkülönböztetésére a törzsőrmester, a rangidősséget is jelző főtörzsőrmester, parancsnoksági főtörzsőrmester, később a hadsereg főtörzsőrmester rendfokozatok. Eléréséhez 1 Pincefaluban 3 Fogadót kell meglátogatni.

 

Kapitány

A gyalog- és lovas kompánia élén álló személy rendfokozati megnevezése magyarul egységesen kapitány volt – eléréséhez 1 Pincefaluban az összes Fogadót kell meglátogatni.

 

Zászlós

Eléréséhez az összes pincefaluból legalább egy fogadó kártyát be kell szerezni.

 

Főstrázsamester

Az ezred belrendjéért és a kiképzéséért felelős tiszt megnevezése főstrázsamester volt, és csak a 18. század közepétől kezdték őt magyarul őrnagynak nevezni. Mindkét megnevezésben az egykori alapfeladat őrződött meg: a strázsa, azaz az őrség felállításának, vezénylésének és ellenőrzésének feladata. A többi rendfokozatnál még átfedés volt a beosztás és a rang között. Mivel az ezredparancsnok jogai egy részét távollétében átruházhatta, megjelent az ezredeknél a helyettes vagy vezénylő ezredes. Ha az ezredparancsnok alakulatánál tartózkodott, akkor is igénybe vett segítséget parancsnoki jogköre gyakorlásakor, ezt nevezték korabeli szóhasználattal viceóbesternek, és ez vált az alezredesi ranggá. A Fő strázsamester 2 pincefaluban strázsamester.

 

Óbester

Az ezredest a Rákóczi-szabadságharc alatt és után ezredeskapitánynak, majd a német Obrister, a későbbi Oberst szó átvételével mind gyakrabban magyarul óbesternek nevezték. Eléréséhez két pincefalu kapitányi rangot kell elérni, azaz 2 pincefalu összes Fogadóját meg kell látogatnia.

 

Brigadéros

Az egy táborban elhelyezett, egy hadoszlopba beosztott két ezrednyi erő, a brigáda élére került hadvezért a francia-spanyol-angol nyelvterület a vezényelt formáció alapján brigadérosnak nevezte el, és a Rákóczi-szabadságharc hadserege is átvette ezt (de a brigadérost a kuruc hadseregben nem számították a tábornokok közé). Német nyelvterületen – a századnál tevékenykedő strázsamester, az ezredbeli főstrázsamester példájára – ezt a hadvezért generális-főstrázsamesternek kezdték nevezni, a század végére ebből lett a vezérőrnagy. Mindkét tábornoki megnevezés 1 csillagos kategóriát jelentett. Eléréséhez két óbesteri rangot kell elérni, azaz 4 pincefalu összes Fogadóját meg kell látogatnia.

 

Tábornok

Alárendeltségében egy-egy nagyobb tábornyi, több brigádjából álló erő élére került hadvezér pedig a tábornok rendfokozatot nyerte el. Két brigadérosi rang.

 

Uralkodó (Király / Királynő)

Aki minden Pincefalu minden Fogadóját bejárta. Addig Király valaki, ameddig más el nem éri, hogy az összes Pincefalu összes Fogadójánál nem járt és azt a kódokkal rögzíti. A királyságokról kronológia is megtekinthető, amely tartalmazza a királyság méretét (Pincefalvak és Fogadók száma) és a Király regisztrált felhasználó nevét.

REGISZTRÁLJ!

 

Fogadók részvétele

A Szövetség célja, hogy a Pincefalvak egymás megismerésével fejlődjenek. Az Fogadók egymással való ismerkedése során szintén kártyákat szerezhetnek be, melyet regisztrálás után a fogadókat is besorolja. Feltételezzük, hogy minél több helyen járt a Fogadó, annál jobb „kiképzője” lesz a vendégeknek. A besorolást a kalandor látja a honlap térképén.

A századoknál a kiképzés a kapitány mellé beosztott hadnagy feladata volt. A hadnagyoknál is megjelent a finomodás, a rangidős főhadnagy és az egyes hadseregeknél bevezetett sub-lieutenant – alhadnagy – rangok megjelenésével. Ezen történelmi örökségünk alapján az alábbi rangokat határozzuk meg a Fogadók esetében:

 

Alhadnagy

Az a Fogadó, aki saját pincefalujának összes Fogadóját ismeri

 

Hadnagy

Az a Fogadó, aki Alhadnagy és legalább 2 másik Pincefalu egy-egy Fogadójánál járt

 

Főhadnagy

Az a Fogadó, aki Alhadnagy és a programban résztvevő pincefalvak mindegyikének legalább 1 Fogadójánál járt

 

Százados

Az a Fogadó, aki az összes pincefalu, összes Fogadójánál járt

Jelentkezz be!

Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Ha egy pincefalu 3 Fogadóját meglátogatod, akkor strázsamesteri rangot érhetsz el!A regisztrált kalandorok száma: 48
A regisztrált kártyák száma: 714